Hương Trà Hương Trà

Hương Trà

  • 3 4 5 6
  • Live Stream
  • Toán

Những điều bạn cần biết
về cô giáo của bạn

Hương Trà

Những điều bạn cần biết về cô giáo của bạn

- 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Hơn 2 năm kinh nghiệm dạy học trực tuyến

- Được biết đến là thầy giáo nổi tiếng trên các mạng xã hội, với kênh tiktok hơn 251.000 người theo dõi, kênh fanpage hơn 110.000 người like và hơn 236.000 người follow, kênh youtube với hơn 2200 người subcribe.

- Cô Trà được biết đến với giáo viên dạy toán mang phong cách vui, cuốn hút, truyền cảm hứng học toán đế mọi học sinh

Khám phá khóa học
của thầy cô

Toán lớp 3

Chương trình học được bám theo chương trình học của Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo các nội dung nâng cao thêm cho học sinh

Toán lớp 4

Chương trình học được bám theo chương trình học của Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo các nội dung nâng cao thêm cho học sinh

Toán lớp 5

Chương trình học được bám theo chương trình học của Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo các nội dung nâng cao thêm cho học sinh

Toán lớp 6

Chương trình học được bám theo chương trình học của Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo các nội dung nâng cao thêm cho học sin

Thầy cô giáo khác

Thầy
Nhật Minh
Toán
Tiểu học, THCS
Thầy
Chí Kiên
Toán
Tiểu học
Thầy
Nguyễn Mạnh
Toán
Tiểu học, THCS
Ngọc  Huyền
Toán
THPT
Ngọc Anh
Ngữ Văn
THPT
Thầy
Văn Tài
Hóa Học
THPT

Thầy cô giáo khác

Nhật Minh Nhật Minh

Thầy

Nhật Minh
Toán
Chí Kiên Chí Kiên

Thầy

Chí Kiên
Toán
Nguyễn Mạnh Nguyễn Mạnh

Thầy

Nguyễn Mạnh
Toán
Ngọc  Huyền Ngọc  Huyền

Ngọc  Huyền
Toán
Ngọc Anh Ngọc Anh

Ngọc Anh
Ngữ Văn
Văn Tài Văn Tài

Thầy

Văn Tài
Hóa Học